Кирүү Катталуу

ЭКОНОМИКА ТАРМАКТАРЫ

Базар-Коргон району боюнча айыл-чарба жер аянттары.

 

1.    Жалпы айдоо аянты     – 21 миң 556 гектар.

Анын ичинен:

2.    Сугарма айдоо аянты   - 14 миң 758 гектар.

3.    Кайракы айдоо аянты   - 6798 гектар.

4.    Чөп чабык аянты           - 2376 гектар.

5.    Бак аянттары                 - 3025 гектар.

 

Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери

 

1.    Жалпы аянты                - 3763 гектар.

Анын ичинен:

2.    Сугарма айдоо аянты   - 1961 гектар.

3.    Кайракы айдоо аянты   - 1076 гектар.

4.    Чөп чабык аянттары     - 719 гектар.

5.    Бак аянттары                 - 7 гектар.

 

    Жайыт аянттары

 

1.    Жалпы жайыт аянттары  - 50069 гектар.

Анын ичинен:

2.    Жакынкы жайыттар          - 22 миң 857 гектар.

3.    Алыскы жайыттар             - 27 миң 212 гектар.

 

2019-2020 –жылдардагы малдын башы   (2019-ж факт) – (2020-ж факт)

 

1.    Ири мүйүздүү мал,бардыгы   -                 50543                52858

2.    Анын ичинен уйлар                -                  26710                27634   

3.    Кой-эчкилер, бардыгы           -                  108379             110193

4.    Анын ичинен эне башы         -                   71314               73054

5.    Жылкылар, бардыгы             -                   7308                  7586

6.    Анын ичинен бээлер              -                   3221                  3343

7.    Үй канаттулары бардыгы      -                   149400              151347

 

2020-жылдын 1-январына карата чарбалык субъекттер

 

1.    Айыл чарба кооперативдеринин саны                 -        34  даана 

2.    Дыйкан-фермердик чарбалардын саны               -        54 даана

3.    Айыл чарба акционердик коомдордун сан           -        1  даана

4.    Ветеринардык сервистердин саны                       -        19 даана

5.    Техсервистердин саны                                          -         5  даана

6.    Жасалма жол менен урактандыруу пункттары    -         2 даана

7.    Күнөсканалардын саны                                          -        89  даана  (16988 чарчы метр).

8.    Тамчылатып сугаруу                                              -        2 даана  (5 гектар).

 

Кайра иштетүү тармагы:         (саны)      -      (жумуш орду)

 

1.    Заводдор саны                 -      9              -         150

2.    Кондитердик цех            –    9              -          52

3.    Тегирмен, КДУ                -    27             -         54

4.    Пахта аттыруучу цех      -    8               -        16

5.    Пилорама                        -   23              -        50

6.    Жыгач иштетүүчү цех     -  29              -         65

7.    Кургатуучу цех                 -  11              -        50

8.    Тигүү  цехтери                 -  64              -        150  

9.    Кум тосмо цехтери          -  43              -        120

10.  Брусчатка цехтери           -  9               -         36

11.  Акжуаз цехтери                -  28             -         28

12.  Майжуаз цехтери             -  5               -         5

13.  Эшик-терезе цехи            -  29             -         110

14.  Темир иштетүү цехи        -  23             -          50

Бардыгы                           -  317           -          936

 

Кызмат көрсөтүү чөйрөсү             (саны)      -      (жумуш орду)

 

1.    Бут кийим ондоочу жай           -   25           -       25

2.    Чачтарачканалар                     -   29           -       55

3.    Сүрөтканалар                           -   24           -       48

4.    Желимдөө цехтери                  -   23           -       30

5.     Унаага май куюу жайлары      -  23           -        70

6.    Дүкөндөр саны                          -  1213       -        1213

7.    Мончо, сауналар                       -  29           -        60

8.    Унаа оңдоо, май алмаштыруу  - 96            -       288

9.    Кушканалар                                - 1              -       3

10. Коомдук тамактануу                   - 118         -        600

11. Минифутзал                                - 15          -        30

12. Күнөсканалар                              -  83         -        250

Бардыгы                                      - 1679       -       2672

 

 

Район боюнча экономикалык көрсөткүчтөр

 

Тармак

Бирдик менен

2018-ж факт

2019-ж

 Факт

Өсүү темпи 2017- ж, %  менен

+,-

%

1

Айыл чарбасы

миң. сом

6292849,6

6574769,8

+281920,2

104,5

 

Үлүштүк салмак

%

56,7

54,9

 

 

 

Анын ичинен талаачылык

миң. сом

3617656,6

3797519,8

+179863,2

104,9

 

 Үлүштүк салмак

%

57,5

57,7

 

 

 

Мал чарбасы

миң. сом

2675193

2777250

+102057

103,8

 

Үлүштүк салмак

%

42,5

42,3

 

 

2

Өнөр жайы

миң.  сом

523743,4

616753,3

+93009,9

117,7

 

Үлүштүк салмак

%

4,7

5,1

 

 

3

Товар жүгүртүү

миң. сом

3280331

3658949

+378618

111,5

 

Үлүштүк салмак

%

29,5

30,5

 

 

4

Акылуу кызмат көрсөтүү

миң. сом

405823,4

417468,7

+11645,3

102,8

 

Үлүштүк салмак

%

3,6

3,4

 

 

5

Капиталдык салым

миң. сом

587970,2

693914,8

+105944,6

118,0

 

Үлүштүк салмак

%

5,3

5,8

 

 

 

Бардыгы

миң. сом

11090717,6

11961855,6

+871138

107,8

 

1 адам/дүң продукция

сом

61950,3

64252

2301,7

103,7

6

Инвестиция тартуу

миң. сом

1712570,3

1751344

+38773,7

102,2

 

 

2018-2019-ж.ж. райондун бюджеттик киреше бөлүгү: (миң. сом менен)

 

Киреше түрү

2018- ж

2019- ж.

 

Кирешелер +активдер жана милдеттенмелер

124413,4

143260,1

1

Кирешелер

123484,7

142197,9

 

а. Салык кирешеси

88130,3

114678,4

 

б .Салык эмес кирешелер

35354,4

27519,5

 

в. Финансалык эмес активдер   

928,7

1062,2

2

Теңдөөчү гранттар

50967,2

55948,9

3

Категориалдык гранттар

19206,1

15980,7

4

Калдык

21116,4

19857,3

 

 

2015-2016-жылдарга бюджеттин чыгаша бөлүгү  (миң. сом менен)

 

Статьялардын аталышы

2018- ж

2019- ж.

Мамлекеттик кызмат

108790,3

108775,9

Эс алуу, маданият жана дин

4561,1

6347,5

Билим берүү

52821,2

57589,0

Коммуналдык

27087,9

33867,6

Башка түрү

2585,3

2603,8

Жалпы чыгаша

195845,8

209183,8

 

 

2019 –жылы эл аралык уюмдар менен тартылган инвестициялар

 

 

 

Донорлордун аталышы

 

Иштөө мезгили

Турмушка ашырылган долбоорлордун аталыштары

Бардык сумма сом менен

Анын ичинен

Жеке менчик

Донор

Кеңеш айыл аймагы

1

АРИС

2019-2020

ж.ж

1-Май,  Коткор, Шыдыр, Аук айылдарына  тазасуу            

223000

 

223000

2

АРИС

2019-ж

Мал жандык суу ичүүчү ноолорду  курууга

1922,4

 

1922,4

3

АРИС

2019-ж

Ветсервис  курууга

993 ,0

 

993,0

Талдуу-Булак айыл аймагы

4

АРИС

2019-ж

Кааба айылына футболдук аянтча

1701,9

 

1701,9

5

“Ассалам” кайрымдуулук фонду

2019-ж

Көк-Алма айылына ФАП курууга.

2000,0

 

2000,0

Могол айыл аймагы

6

АРИС

2019-ж

Пресс-подборщик алууга

790 ,0

 

790,0

7

АРИС

2019-ж

Жайыт техникасы

625,5

 

625,5

8

АРИС

2019-ж

Чарбак Кызыл-суу таза суу  .

13000

 

13000

9

“Ассалам” кайрымдуулук фонду

2019-ж

Көктоңдуда ФАП курууга

3000

 

3000,0

10

“Ассалам” кайрымдуулук фонду

2019-ж

Кара-Ой мечити 

750,2

 

750,2

11

“Ассалам” кайрымдуулук фонду

2019-ж

Көктоңдуда ФАП  ремонту

3000

 

3000,0

12

“Ассалам” кайрымдуулук фонду

2019-ж

Чарбак мечити

700,0

 

700,0

Акман айыл аймагы

13

Ассалам кайрымдуулук фонду

2019-ж

Колот айылына таза суу

2500.0

 

2500.0

Бешик-Жон айыл аймагы

14

.АРИС

2019-ж

Фронталдык жүктөгүч техника алуу

2900,0

 

2900

Базар-Коргон айыл аймагы

15

АРИС

2019-ж

Ветсервис курууга

1383,2

 

1383,2

16

“Ассалам” кайрымдуулук фонду

2019-ж

Сайдуллаев көчөсүнө мечит куруу

6565,0

 

6565,0

 

Жыйынтыгы

2019-ж

 

261831,2

 

261831,2

 

 

Туризм чөйрөсү (келген туристтер саны)

 

1.    2018-жылы         -   жалпы 31 миң 300 адам.

2.    2019-жылы         -   жалпы 31 миң 600 адам.

 

4 года назад